Akademik Yayınlar

Akademik Özgeçmiş

Tıpta Uzmanlık Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Şizofrenide Antipsikotik İlaçlara Yanıtın Erken Dönemde Kestirilmesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Kâzım YAZICI

Görevler:

Görev Unvanı : Arş. Gör. Dr.
Görev Yeri : Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Yıl : 2004-2010

Görev Unvanı : Uzm. Dr.
Görev Yeri : Sivas Asker Hastanesi
Yıl : 2010-2011

Görev Unvanı : Uzm. Dr
Görev Yeri : Tokat Devlet Hastanesi
Yıl : 2011-2014

Görev Unvanı : Yrd. Doç. Dr.
Görev Yeri : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Yıl : 2014-2016

Görev Unvanı : Yrd. Doç. Dr.
Görev Yeri : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Yıl : 2016-2019

Görev Unvanı : Doç. Dr.
Görev Yeri : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Yıl : 2019-Halen

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türkiye Psikiyatri Derneği

Askerlik Hizmeti: Sivas Asker Hastanesi, 2010-2011

Yabancı Dil: İngilizce

2012 İlkbahar ÜDS:  85

2017 İlkbahar YDS: 97.5

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

A.  Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makaleler

 1. Neuropsychological performance and auditory event related potentials in schizophrenia patients and their siblings: a family study. Şevik AE, Anıl Yağcıoğlu AE, Yağcıoğlu S, Karahan S, Gürses N, Yıldız M. Schizophr Res. 2011 Aug;130(1-3):195-202.
 2. Psychopharmacological treatment differences in autogenous and reactive obsessions: A retrospective chart review. Batmaz S, Yıldız M, Songur M. Nordic Journal of Psychiatry 2016 Jan;70(1):31-7. Epub 2015 May 8.
 3. Prediction of response to antipsychotic drugs in schizophrenia patients within the early phase of treatment: preliminary findings. Yıldız M, M. Kâzım Yazıcı, A. Elif Anıl Yağcıoğlu, Sevilay Karahan, Ali Emre Şevik, Nadide Gürses. Türk Psikofarmakoloji Bülteni 2015; 25(4):390-8
 4. Expressed emotion in panic disorder: Relationship with demographic and clinical variables and quality of life. Demir MO, Yıldız M, Batmaz S, Semiz M, Songur E, Çakmak S, Demir O. International Journal of Social 2016; 62(4):394-9
 5. Duration of the depressive episode is correlated with ganglion cell inner plexifrom layer and nasal retinal fiber layer thicknesses: Optical coherence tomography findings in major depression. Yıldız M, Alim S, Batmaz S, Demir S, Songur E, Ortak H, Demirci K. Psychiatry Research: Neuroimaging. 2016 May 30;251:60-6
 6. Simple markers for subclinical inflammation in the different phases of bipolar affective disorder. Yıldız M, Batmaz S, Songur E, Şahin Ş, Demir O. Arch Clin Psychiatry. 2016;43(6):143-6
 7. The relationship between childhood trauma and type D personality in university students. Demirci KYıldız MSelvi CAkpınar A. Int J Soc Psychiatry.2016 Sep;62(6):542-8
 8. The relationship between depression, anxiety, personality traits and coping strategies of patients with euthyroid Hashimoto’s Thyroiditis. Yıldız M, Şahin Ş, Batmaz S, Songur E, Kutlutürk F. Eur Psychiatry 2017; 31: 113-8
 9. Paraoxonase (PON1) L55M and Q192R Polymorphisms in Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder. YIldIz M, Celikel FC, Ates O, Taycan SE, Benli I, Demir O. Arch Clin Psychiatry 2017;44(3):73-6
 10. Relationship Between Miscarriage and Dysfunctional Cognitions About Trauma, Coping Mechanisms, and Posttraumatic Growth. Isguder CK, Batmaz S, Yıldız M, Songur E, Dogru HY, Delibas IB, Cakmak B, Ozsoy AZ. J Rat-Emo Cognitive-Behav Ther 2018;36 (2): 99-118
 11. The relationship between psychopathology and cognitive functions with cytokines in clinically stable patients with schizophrenia. Serhat Ergün, Ömer Yanartaş, Güler Kandemir, Ali Yaman, Mesut Yıldız, Goncagül Haklar, Kemal Sayar. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2018; 28(1): 66-72
 12. Automatic thoughts, cognitive distortions, dysfunctional attitudes, core beliefs, and ruminative response styles in unipolar majör depressive disorder and bipolar disorder: a comparative study. Nurgul Yesilyaprak, Sedat Batmaz, Mesut Yıldız, Emrah Songur & Esma Akpinar Aslan, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2019; 29:4, 854-863
 13. Efficacy and Safety of Paliperidone Palmitate Treatment in Patients With Schizophrenia: A Real-World Multicenter, Retrospective, Mirror-Image Study. Devrimci-Ozguven HAtmaca MBaran ZCengisiz CÇinar CErol AGenç YKaradağ HKarakülah KKarasu UKaya MCKizil EÖzcan HTiryaki A,15, Üçok AVarlik CYazar SMYildiz M. J Clin Psychopharmacol.2019 Nov/Dec;39(6):604-610
 14. Suıcıde attempts ın turkısh unıversıty students: the role of cognıtıve style, hopelessness, cognıtıve reactıvıty, rumınatıon, self-esteem, and personalıty traıts. Aslan E.A, Batmaz S., Yildiz M., Songur E. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 2020, org/10.1007/s10942-020-00354-3
 15. How are Experiential Avoidance and Cognitive Fusion Associated with Alexithymia? Celikbas Z, Batmaz S,  Yavuz KF, Aslan EA, Yesilyaprak N, Kocakaya H, Demir M.O, Songur E, Yildiz M. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 2020, org/10.1007/s10942-020-00359

B. İkincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makaleler

 1. Relationship Between Self-esteem, Social Appereance Anxiety, Depression and Anxiety in Adolescents. Ozcan H, Subası B, Budak B, Celik M, Gurel SC, Yıldız M. Journal of Mood Disorders 2013;3(3):107-13
 2. Lack of association of DRD3 and CNR1 poymorphisms with premenstrual dysphoric disorders. Yıldız M, Vural M, Erdal ME, Ay OI, Yılmaz SG, Karababa IF, Selek S. Internatıonal Journal of Reproductıve Bıomedıcıne  . 2015 (13):4; p:221-226
 3. Low-Dose of Ziprasidone Induced Acute Dystonia: A Case Report. Demirci K, Demirci S, Yıldız M. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2013; 4(supp5):548-9.
 4. Seboreik Dermatit Hastalarının Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi. Baş Y, Kalkan G, Yıldız M, Özoğuz P, Seçkin HY, Takçı Z, Songur E. Türk Dermatoloji Dergisi 2015;9 :181-185
 5. Engelli Sağlık Kurulu’nda verilen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Engelli Raporlarının Değerlendirilmesi. Yıldız M, Özsoy F, Batmaz S, Songur E, Karakülah K. Çukurova Medical Journal-2016; 41 (2):253-258
 6. Kleptomania or malingering: A Case Report. Yıldız M, Batmaz S, Songur E. Gaziantep Medical Journal 2016;22(4):216-218
 7. Gastrointestinal symptoms in psychiatry: comparison of direct applications and referrals. Batmaz S, Yıldız M, Songur E. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016; 29:202-209
 8. Analysis of the psychiatric consultations for inpatients and from the emergency room in a university hospital: A comparison with studies from Turkey (tur). Eser B, Batmaz S, Songur E, Yıldız M, Aslan EA. . J Clin Psy. 2018; 21(3): 278-289
 9. Correlation of Autistic Symptoms With Depression and Mania Severity in Bipolar Disorder. Yıldız M, Kupeli YN, Demir MO, Batmaz Z, Celikbas Z, Ergun S. Psychiatry and Behavioral Sciences. 2018; 8(2):71-78
 10. Doğum Ağrısı ve Bazı Psikiyatrik Özellikler Arasındaki İlişki. Ozsoy F, Yıldız M, Gulucu S, Kulu M. KSU Medical Journal 2018; 13(2) 43-47
 11. Effect of comorbid metabolic syndrome and related components on cognition in patients with schizophrenia. Çelikbaş Z, Yıldız M, Batmaz S, Alkar, ÖY, Kocakaya H. Psychiatry and Behavioral Sciences 2018;8(4):147-57.

C.Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış derleme

 1. State of the art psychopharmacological treatment options in seasonal affective disorder. Yıldız M, Batmaz S, SongurE, Oral ET. Psychiatria Danubina 2016 ;28(1):25-9.

D) İkincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış derleme

 1. Sosyal Anksiyete Bozukluğu’nda Genetik ve Nörogörüntüleme Bulguları. Yıldız, M. Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2015;8(3):22-8

E) Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış makale

 1. Tekrarlayan Psikojenik Afoni: Bir Olgu Sunumu. Yıldız M, Demirci K, Demirci S. Abant Tıp Dergisi 2014;3(3);277-280

F) Editöre Mektup

 • Ziprasidone use Associated with Sexual Hyperarousal. Kocakaya H, Celikbas Z, Yıldız M, Songur E, Batmaz S. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2016; 26(1):83-4

G) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Posterler:

1) Searching for endophenotypes of schizophrenia in first degree relatives of schizophrenia patients. Nadide Gurses, MD; M. Kazim Yazici, MD, Professor; A. Elif Anil Yagcioglu, MD, Mutlu Hayran, MD, Mesut Yıldız, MD; Ali Emre Sevik, MD. International Review of Bipolar Disorders and Winter Workshop in Psychoses Conferences. Intl Clin Psychopharmacol Volume 26 – e-Supplement, September 2011 – pp: e1-e180.

2) Comparison of the Electrophysiological and Neuropsychological Measurements in Schizophrenia Patients, Their First Degree Relatives and Normal Control Subjects. Ali Emre Sevik, MD; A. Elif Anil Yagcioglu, MD, Suha Yagcioglu, MD, PhD, Nadide Gurses, MD, Mesut Yıldız, MD, M. Kazim Yazici. International Review of Bipolar Disorders and Winter Workshop in Psychoses Conferences Intl Clin Psychopharmacol Volume 26 – e-Supplement. September 2011 – pp: e1-e180.

3) Correlations between Neurocognitive performance and schizotypal features in first degree relatives of schizophrenia patients. Nadide Gürses, M. Kazim Yazici, A. Elif Anil Yagcioglu, Mutlu Hayran, Mesut Yıldız, Ali Emre Sevik.

4) No association of DRD3 and CNR1 polymorphisms in premenstrual dysphoric disorder. Mesut Yıldız, Mehmet Vural, Mehmet Emin Erdal, Özlem İzci Ay, Şenay Görücü Yılmaz, İbrahim Fatih Karababa, Salih Selek. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25 (Suppl.1); S5-S6

5) Scalp burning sensation: can it be a “relapse signature” in bipolar mania. Mesut Yıldız, Sedat Batmaz, Emrah Songur. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25 (Suppl.1); S317-S8

6) Psychotic disorder after ventriculoperitoneal shunt surgery: a case report. Mesut Yıldız, Nurgül Yeşilyaprak, Emrah Songur, Zekiye Çelikbaş. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25 (Suppl.1); S317-S8

7) Prediction of response to antipsychotic drugs in the early phase of schizophrenia. Mesut Yıldız, M. Kâzım Yazıcı, A. Elif Anıl Yağcıoğlu, Sevilay Karahan, Ali Emre Şevik, Nadide Gürses. 28th ECNP Congress, August 29-September 1, 2015, Amsterdam. European Neuropsychopharmacology September 2015. Vol 25, Supp 2, P S534

8) Ziprasidone associated sexual hyperarousal: a case report. Hanife Kocakaya, Zekiye Çelikbaş, Mesut Yıldız, Emrah Songur, Sedat Batmaz. 23rd European Congress of Psychiatry, March 28- 31 2015, Vienna, Austria

9) May DSM-5 criteria change the prevalence of eating disorders? A multicenter study Abdullah Bolu, Atakan Yucel, Kadir Demirci, Nermin Yucel, Ahmet Gul, Mesut Yilmaz, Umit Sertan Copoglu, Hasan Mervan Aytac, Taha Can Tuman, Mehmet Akgonul, Halil Ozcan, Ebru Findikli, Meral Oran Demir, M.Hanifi Kokacya, Aysun Selimoglu Ozyılmaz, Ugur Cakır, Orhan Kocaman, Murat Nevruz, Hesna Gul, Ozkan Yasayancan, Canan Demircan, Ali Evren Tufan, Arif Demirtas, Serdar Atik, M. Sinan Aydin, Murat Semiz, Cicek Hocaoglu. 8. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya

10) Optical Coherence Tomography findings in major depression: Duration of the latest episode is correlated with ganglion cell iner plexiform layer and nasal retinal fiber layer thickness. Yıldız M, Alim S, Batmaz S, Demir S, Songur E, Ortak S, Demirci K. 8. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016;26(Suppl. 1):S68

11)The relationship between childhood trauma and type D personality in university students. Kadir Demirci , Mesut Yildiz , Cansu Selvi , Abdullah Akpinar. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya.  Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016;26(Suppl. 1):S57

12) Electroconvulsive Therapy in a Pregnant Woman with Psychotic Exacerbation. Burcu Sarıcı, Ayşe Ceren Kaypak, Erensu Baysak, Serhat Ergün, Mesut Yıldız. 9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 26-30 Nisan 2017, Antalya. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2017; 27 (Sup1): S98

13) Trifluoperazine abuse with an unusual dose: a case report. Fatih Baz, Mesut Yıldız. 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 25-29 Nisan 2018, Antalya. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2018; 28 (Sup1): S245

14) Comparison of unipolar depression and bipolar depression patient groups in terms of somatic symptoms. Erdoğdu Akça, Mesut Yıldız, Zeynep Nur Demirok Akça. 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 25-29 Nisan 2018, Antalya. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2018; 28 (Sup1): S10

H) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1) Myoklonisi Ön Planda Olan Hashimato Ensefalopatisi. Seden Demirci, Kadir Demirci, Mesut Yıldız. 8. Ulusal Epilepsi Kongresi. 24-27 Mayıs 2012 Bodrum,Muğla

2) Depresyonda Kalıntı Belirti Olarak İştahsızlık: Olgu Sunumu. Zekiye Çelikbaş, Nurgül Yeşilyaprak, Emrah Songur, Mesut Yıldız, Sedat Batmaz. Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015/Kuşadası

3) Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Bilişsel ve Davranışçı Süreçler Ölçeği’nin Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Sedat Batmaz, Gülay Oğuz, Uğur Çakır, Emrah Songur, Mesut Yıldız. Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

4) Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Düşünce Tarzı Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması: Ön Sonuçlar.  Sedat Batmaz, Gülay Oğuz, Levent Turhan, Özgür Ahmet Yüncü, Sibel Koçbıyık, Serap Sezgin,  Mesut Yıldız, Emrah Songur. Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

5) Unipolar Depresyon ve Bipolar Depresyon Alt Tiplerinde Yineleyici Olumsuz Düşünme, Üstbilişler ve Rumınasyonla İlgili İnanışlar. Selcen Çakmak, Sedat Batmaz, Mesut Yıldız, Emrah Songur. TPD 20. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 4-7 Mayıs 2016, İzmir

6) Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalar İçin İstenen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi. Burcu Eser, Sedat Batmaz, Emrah Songur, Mesut Yıldız. TPD 20. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 4-7 Mayıs 2016, İzmir

7) Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde 2015 Yılı İçinde Verilen Adli Psikiyatrik Raporların İncelenmesi. Ömer Faruk Topaloğlu, Sedat Batmaz, Mesut Yıldız, Emrah Songur. TPD 20. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 4-7 Mayıs 2016, İzmir

8) Bilişsel Kaynaşma  ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimı ilişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış. Sedat Batmaz , Emrah Songur , Mesut Yıldız , Zekiye Çelikbaş , Nurgül Yeşilyaprak , Hanife Kocakaya , Meral Oran Demir. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya

I) Eğitim-Öğretim Görevi

(2014-2015 ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yıllarında)

 1. Psikodinamik Kuramın Temelleri (Dönem I-2 saat)
 2. Psikotik Bozukluklar (Dönem III-2 saat)
 3. Bedensel Belirti Bozukluğu ve İlişkili Bozukluklar (Dönem III-2 saat)
 4. Şizofeni ve Diğer Psikotik Bozukluklar (Dönem V-3 saat)
 5. Anksiyete Bozuklukları (Dönem V-1 saat)
 6. Travma ve İlişkili Bozukluklar (Dönem V-1 saat)
 7. Psikiyatrik Aciller (Dönem V-1 saat)

2016-2017 ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim yıllarında

 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar (Dönem III-2 saat)
 • Psikiyatrik belirti ve bulgular (Dönem III-2 saat)
 • Psikotik Bozukluklar (Dönem IV-2 saat)
 • Psikofarmakolojinin Temel Prensipleri (Dönem IV-2 saat)
 • Psikiyatride Vaka Pratikleri (Asistan Dersi-2 saat)
 • Ruhsal Bozukluklara Temel Yaklaşımlar (Asistan Dersi-2 saat)
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Rahatsızlıklar (Asistan Dersi-2 saat)
 • Psikofarmakoloji (Asistan Dersi-2 saat)

 J) Kitap Bölümü

 1. Psikiyatrik İlaçlar, Kilo Alımı ve Obezite. Mesut Yıldız, Sedat Batmaz, Emrah Songur. Obezite ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri. Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, s: 570-576

K) Projeler

1) Görev aldığı projeler

a) “Yakınlarında Birden Çok Şizofreni Hastası Bulunan Gençlerin Klinik Değerlendirme, Nöropsikolojik Testler, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Elektrofizyolojik Ölçümlerle 2 Yıllık İzlemi” ( Etik Kurul Kayıt numarası: HEK 07/70), (Proje Başvuru No: 07 D06 101005; Proje Başvuru Tarihi: 05/06/2007, Kabul Tarihi: 30/07/2007)

b) “Major Depresyon ve Bipolar Afektif Bozukluğu olan hastalarda Paraoxonase 1 (PON1) polimorfizmlerinin araştırılması” (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2015/28)

c) Şizofreni Hastalarında Paliperidon Palmitat Tedavisinin Etkililik ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Retrospektif Hasta Dosyası Taraması (14.11.2016-12.06.2017)

L) Yönetilen Uzmanlık Tezleri

 1. Demir, M.O., “Panik Bozukluk Hastalarında Duygudışavurumunun Yaşam Kalitesi ve Klinik Özelliklerle İlişkisinin Değerlendirilmesi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2015.
 2. Çelikbaş, Z. “Şizofreni hastalarında metabolik sendrom ve ilişkili parametrelerin bilişsel işlevler üzerine olan etkisinin incelenmesi” Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2016
 3. Akça, E. “Bipolar Depresyon ve Unipolar Depresyon tanısı alan hastaların somatik belirti sıklığı ve niteliğinin karşılaştırılması” Marmara Üniversitesi, 2017
 4. Baz, F. “Major depresyon ve tedaviye dirençli depresyon hastaları arasındaki duygu dışavurumu açısından farklılıkların incelenmesi” 2018

M) Davetli konuşmalar ve panel katılımları

1) Bipolar Bozukluk Atölye Çalışması (Vaka Sunumu). 14-15 Nisan 2007, İstanbul

2) Panel: Bu Adli Olgularda Siz Olsanız Ne Yapardınız ? 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya

3) Panel: Psikiyatri Pratiğinde Uyku Bozuklukları: Şizofrenide antipsikotiklerin neden olduğu sedasyonun yönetimi. 8. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi. 20-24 Nisan 2016, Antalya, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016;26(Suppl. 1):S13

4) Panel: Shared and Distinct Genetic Vulnerabilities Between Schizophrenia and Bipolar Disorder. 9. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2017; 27 (Sup1): S284

5) Panel: Antipsychotics and QTc Prolongation. 9. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2017; 27 (Sup1): S285

6) Panel: What are positive/negative affects of nutrition on depression? 10. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi. 25-29 Nisan 2018, Antalya, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2018;28 (Sup1):S365

N) Bilimsel Dergilerde Editörlük veya Yayın Kurulu Üyeliği

1) Türk Psikiyatri Dergisi’nde Bahar 2008 (Cilt 19/Sayı 1) ile Güz 2010 (Cilt21/Sayı 3) arasındaki tüm sayılar için Yayın Kurulu Üyeliği

2) Türk Psikiyatri Dergisi’nde Yaz 2007 (Cilt 18/Sayı 2), Güz 2007 (Cilt18/Sayı 3) ve Kış 2007 (Cilt18/Sayı 4) sayıları için Yayın Koordinatörü

3) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology dergisinde Yayın Kurulu Üyeliği; 2017 Ağustos-Halen

4) Journal of Mood Disorders dergisinde Yayın Kurulu Üyeliği; 2017 Ağustos-Halen

O) İdari Görevler

 1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı: Nisan 2014 – Nisan 2016
 2. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2015 ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim Dönemleri için Dönem V Koordinatör Yardımcılığı
 3. Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği-2016 Ağustos-Halen
 4. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Bilimsel Sekreterliği, 26-30 Nisan 2017, Antalya
 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Organizasyon Komitesi Üyeliği, 25-29 Nisan 2018, Antalya
 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Bilimsel Sekreterliği, 25-29 Nisan 2018, Antalya

P) Ödüller

1) Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 25. Cilt En İyi Araştırma 2.lik ödülü:

Prediction of response to antipsychotic drugs in schizophrenia patients within the early phase of treatment

Mesut Yildiz, M. Kazim Yazici, A. Elif Anil Yagcioglu, Sevilay Karahan, Ali Emre Sevik, Nadide Gurses

2) 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Bildiri araştırma Teşvik Ödülleri 2. Lik Ödülü:

May DSM-5 criteria change the prevalence of eating disorders? A multicenter study

Abdullah Bolu, Atakan Yucel, Kadir Demirci, Nermin Yucel, Ahmet Gul, Mesut Yıldız, Umit Sertan Copoglu, Hasan Mervan Aytac, Taha Can Tuman, Mehmet Akgonul, Halil Ozcan, Ebru Findikli, Meral Oran Demir, M.Hanifi Kokacya, Aysun Selimoglu Ozyılmaz, Ugur Cakır, Orhan Kocaman, Murat Navruz, Hesna Gul, Ozkan Yasayancan, Canan Demircan, Ali Evren Tufan, Arif Demirtas, Serdar Atik, M. Sinan Aydin, Murat Semiz, Cicek Hocaoglu

R) Akademik sertifikalar , Katılınan Kurslar

 1. MSS Akademisi Toplantısı, 26 Kasım 2005, İstanbul
 2. Erişkin Temel Yaşam Desteği Eğitimi, 11 Eylül 2006, Hacettepe, Ankara
 3. Lundbeck Depresyon Enstitüsü Semineri, 30 Mart-1 Nisan 2007, Bodrum
 4. Olgularla Değerlere Dayalı Klinik Uygulamalar, 18 Nisan 2007, Ankara
 5. Hipnoz ve Hipnoterapi Kursu, 8-9 Haziran 2007, Gazi Üniversitesi, Ankara
 6. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 23-27 Ekim 2007, İstanbul
 7. Psikiyatrik Tedavilerde Güncelleme, 7 Mart 2008, Ankara
 8. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, 20-22 Kasım 2008, Aydın
 9. Borderline Kişilik Bozukluğu ve Tedavisi Kursu, 17 Ocak 2009, Ankara
 10. Adli Psikiyatri Kursu, 30-31 Ocak 2009, Ankara
 11. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, 13. Bahar Sempozyumu, 15-18 Nisan 2009, Antalya
 12. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Ankara
 13. Psikiyatrik Tedavilerde Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, 27-28 Mayıs 2011, Ankara
 14. Acil Hekimliği Temel Eğitim Modülü Eğitmen Kursu, 16-20 Ocak 2012, Tokat
 15. İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi, Nisan 2012, Tokat
 16. İleri Düzey İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, 26-28 Eylül 2014, Edirne
 17. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya
 18. Eğitim Becerileri Kursu, 16-22 Nisan 2015, Tokat
 19. ECNP School of Neuropsychopharmacology, 5-10 July 2015, Oxford, United Kingdom
 20. 28th ECNP Congress, 29 August-1 September 2015, Amsterdam
 21. Uluslar arası Psikofarmakoloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya
 22. Kişilerarası İlişkiler Sosyal Ritm Terapisi Kursu (KİPT_SRT), 8. Uluslar arası Psikofarmakoloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya
 23. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya